Tešíme sa na vás

Ľubomír Šujan -
Záhradníctvo Šujan
Skačany 567
958 53 Skačany

Tel: +421 38 7488 040
Mobil: +421 908 600 120

e-mail: sujan@sujan.sk

IČO: 11 765 917
IČ DPH: SK1020436604
Reg.č. 305-3738, OU PRIEVIDZA

Otváracie hodiny:
Pondelok - Sobota:
8:00 - 18:00