Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste v roku 2022 u nás nakúpili, posedeli pri voňavej káve, či len tak navštívili naše záhradné centrum. Veľmi si to vážime a sme radi, že stále nachádzate radosť a uspokojenie vo vašich záhradách. Prajeme všetkým požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2023 naplnený pokojom a zdravím.

Ďakujeme.

Kolektív Záhradného centra Šujan