Začíname jarný predaj ovocných stromov. Najlepší čas už začal! V ponuke sú stĺpovité jablone a hrušky v kontajneroch a drobné ovocie v kontajneroch a plný sortiment prostokorenných stromkov. A nezabudnite používať hnojivá a substráty pri sadení!

Tešíme sa na vás.

Kolektív Záhradného centra Šujan