Predaj ovocných stromov pokračuje. V ponuke sú stĺpovité jablone a hrušky v kontajneroch a drobné ovocie v kontajneroch. Postupne začneme dopĺňať do predajne prostokorenné stromky, ktoré nám zostali z jarného predaja. Okolo 15. októbra sa začnú navážať nové stromčeky.

Tešíme sa na vás.

Kolektív Záhradného centra Šujan