Zelená znamená OTVORENÉ, preto sme zdvihli bránu na Záhradnom centre Šujan v Skačanoch! K dispozícii budú substráty, kôra, maštaľný hnoj a záhradný kompost, cibuľa sadzačka, sortiment na podpaľovanie PE-PO, sortiment ovocných stromkov a postupne začneme navážať aj okrasné dreviny. Ste srdečne pozvaní!

Tešíme sa na vás.

Kolektív Záhradného centra Šujan